top of page

5

​Šuŋǧíla

Tuktéktel Wówaši Ečhúŋk’uŋpi Kiŋ

Waníyaŋpi Wókȟoyake

Wamákȟaškaŋ Hé

Wamákȟaškaŋ Čheží

Ptaŋyétu Wičhóȟ’aŋ Ektá

Thilázata Éthipi

Wówapi Othí Ektá

Ȟupákiglake

Q na U Kȟolákičhiyapi

Wičháyažipa kiŋ Wómak’upi

Tȟáǧala

Matȟó Káǧapila Tȟaŋní Mitȟáwa Kiŋ

Bléla Ektá Táku Waŋyáŋg-Phičá Óta Hiyéye

Waáwaŋyaŋkápi

Até Tȟaáŋpetu

Maȟpíya

Oyáte Égna Wawókiye Kiŋ Hená

Ȟeyáta Wičhóuŋ

Mázaska na Mázaša

P'ó

Gnašká Ločhíŋ

Wiwíla Čhaŋpȟá

Wanáȟča Ožúpi

Otȟúŋwahe Él Omáwani

Uŋkíčhu Po/Pe!

Isáŋm Óta

Watȟótȟoka Ičháǧa Yo!

Wóawaštelake

Táku Opáwiŋǧe Blawá Owákihi

Ináwaȟme

Wablúška Apé

Toháŋyela Omíčiyuksa Ye

Ak’iŋla Thimá Ománi

Wópazo Kiŋ Iníhiŋmičiye

Ziŋtkála Iȟát’a Čík’ala

Wičhóthila Mitȟáwa Kiŋ

Wípažužu Waŋží Wačhíŋ Kte

Pȟehíŋ Kiŋ Waštéwakila

Mniwáŋča Óhuta

Kiŋ Kiksúya Yo/Ye

Aókpani

Ziŋtála Owók’u Waŋží 

Uŋkáǧapi Kte

Čhaŋtewašte Wiŋ na Čhaŋtewašte Wiŋ

Napíŋkpa Kiŋ

Ȟliȟlíla Tȟápa

Itóǧiŋ Kitȟúŋpi Aŋpétu Oíyokiphi

Otȟúŋwahe Tȟókeča Él Iglág Wahí

Owáyawa Tȟéča Waŋ Él Wabláwa Kte

Ak’iŋla, Héčhuŋ Šni Yo!

Tákuni Kȟowákipȟe Šni!

Siŋtéla Hinápȟe

Ištíŋmapi Iyéhaŋtu Šni Haŋní Wayáwapi

Waŋkátuye ȟčiŋ

Maȟpíya kiŋ Hiŋȟpáye

Glak’óǧa Yo/Ye!

Táku Záptaŋ uŋ Waáwableze

Ptáŋ

Íŋyaŋ Waháŋpi

Wiwíla

Tȟab’ápȟapi Okȟólakičhiye Kiŋ

Honáwitkala Waŋ Oštéšteya Khuwápi

Tootsie Wóglaka Okíhi

Íŋyaŋ Kiŋ Hé Oȟláthe

Mas’óphiye Ektákta

Čhaŋwégna

Hoápe-Pȟéstola Glegléǧa

Otúuŋȟ'aŋpi

Kimímela, Taŋyáŋ Yaglípi

bottom of page